wokrejs Dubja-Błota/Kreis Dahme-Spreewald | Bild: Landkreis Dahme-Spreewald

24.05.2023 - Pódpěra za towaristwa / Unterstützung für Vereine

Towaristwa z wokrejsa Dubja-Blota (LDS) dostanu financnu pódpěru wót srjejźno-bramborskeje žarjabnice. Ze swójeje Załožby Dubja-Błota wupłaśijo teke lětosa wušej 24.000 euro za cesnoamtske źěło. Tak pódpěruju z tymi pjenjezami projektowy tyźeń za digitalnu wustajeńcu wó žydojskem žywjenju we Łukowje a nowu wuměłsku wustajeńcu "Wobstatk a fikcija" towaristwa Brandung e.V. w Jemjelnicy/Jamlitz. Sportowe zjadnośeństwo Netzhoppers w Parsku/Königs Wusterhausen co zmócniś wolej-balowy sport w regionje. Pśizwólenje pjenjeznego dara stej cora pśepódałej krajny raźc wokrejsa LDS Stephan Loge a zastupnik Załožby a žarjabnice Henri Längert.