Domowina Logo (Quelle: Domowina)
Bild: Domowina

23.09.2022 - Pósejźenje zwězkowego pśedsedaŕstwa / Domowina Bundesvorstand tagt heute

Zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny zmaka se źinsa w Dolnoserbskem internaśe w Chóśebuzu, w bliskosći Dolnoserbskego gymnaziuma. Pósejźenje jo zjawne a zachopijo se wótpołdnja zeger 17:30. Digitalnje móžośo se teke pśišaltowaś. Co stoj na dnjownem pórěźe, z kótarymi temami kśě se mjazy drugim zaběraś, to namakaśo na internetowem boku Domowiny.
Co jo wuskócyło, co su wobzamknuli a diskutěrowali, to słyšyśo teke pla nas w programje. Dawid Statnik wšych zajmcow pśepšosyjo na źinsajšne zjawne wobradowanje zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny w Chóśebuzu. Młožośo se teke digitalnje na pósejźenju wobźěliś, link jo wózjawjony teke na stroppnje Domowiny.