Niedersorbischer Buchkalender Pratyja 2023
Niedersorbischer Buchkalender Pratyja 2023 | Bild: Domowina Verlag

21.09.2022 - Pratyja 2023 jo wujšła/Niedersorbischer Buchkalender "Pratyja 2023" erschienen

Wót Ludowego nakładnistwa Domowina smy zgónili, až jo Pratyja za lěto 2023 dypkownje srjejź nazymskego mjaseca wujšła. W pśiducych dnjach móžomy we Serbach woblubowany kalendaŕ pón teke kupiś. A pšašanje jo kužde lěto: kótara wjas jo titelna wjas? Jo to tenraz Wjerbno. A nakładnistwo pišo, až zgóniju wjerbańske a wšykne druge cytarje w nowej Pratyji wjele njeznatego wó tej jsy - lěc wó žydojskich kšamarjach, wó bibliotece južo wót lěta 1887, wó wójnje gmejny z kněžkami abo wó tradiciji serbskego spiwanja. Se wě, až njefeluju pśinoski wó wjerbańskich wudrogowarjach, wó nabóžnych wósebnosćach, wó literatu Kosyku. Pódla su teke recepty z wjerbańskeje kuchnje. Awtory su ale teke zasej do drugich jsow woglědali. Tak ak´ musy to byś, spomina Pratyja teke na jubileje serbskich procowarjow a tšojenjow. Do togo našogo wósebnego serbskego kalendaŕja słuša teke kśesćijański źěl. A nowa Pratyja se pśiwobrośijo teke zasej tym źiśam. Wěcej k tomu zgónijośo w krotkem pśinosku: Dolnoserbska Pratyja za lěto 2023