wokrejs Sprjewja-Nysa/Landkreis Spree-Neiße | Bild: rbb

25.05.2023 - Pšawicaŕske pady tema na wokrejsnem sejmje / Rechte Vorfälle Thema auf SPN Kreistag

Pšawicaŕske pady na pórkojskej šuli su něnto teke tema byli pśi wokrejsnem sejmje Sprjewja-Nysa, cora w Baršću. K tomu jo rozpšawił wjednik statnego šulskego amta. Pó znatecynjenju pšawicaŕskich padow w Bórkowach su se teke druge šule pśizjawili, tak Uwe Mader. Cora jo ropzšawiła maś ze Złego Komorowa wó pódobnych padach. Teke dwa wuknika z Bórkow su byli prezentne a su pšawicaŕske pady wobkšuśili. Mader jo nalicył južo wobstojece póbitowanja za prewenciju, k tomu jo pokazał na wšedne problemy a wupominanja łužyskich šulow - felujucy personal, wuslědki Korony a integracija ukrainskich wuknikow. K aktualnym pśespytowanjam pśez policaju a k šulskemu wjednistwoju njejo se Mader wugronił.
Šulski amt co se wó te problemy staraś, musy pak teke pśiwdaś, až njamaju zewšym dosć personala wšykne pady wugódnośiś, tak Mader. W Złem Komorowje, tak se groni, jo mjaztym dało wěcej rozgronow z wuknikami a šulskeju wjednicu. Tam cuju se wukniki něnt wěcej šćitane a słyšane.
Pšawicaŕske pady na Łužyskich šulach - to buźo teke tema w magacinje Kontraste w rbb telewiziji. Awtory njejsu pśi tom jano w Bórkowach ducy byli, ale zaběraju se ze pśicynami w regionje. Pódpołdnjowa Bramborska płaśi za wustawowe šćitaŕstwo ako centrum pšawicaŕskego ekstremizma. Wusćełanje pśiźo źinsa wjacor běrtyl do źaseśich (21:45).