žylojski šulski chor/Schulchor Sielow

09.05.2022 - Pśemało městna w žylojskej šuli / Sielower Schule zu klein

W Lutki-šuli w Žylowje jo pśemało městna za wucenje. To jo groniła wjednica teje zakładneje šule, Madlin Gjarźic, na slědnem pósejźenju serbskego wuběŕka w Chóśebuzu. Pópšawem felujotej nanejmjenjej dalšnej dwě rumnosći za adekwatne wucenje. Brach pótrjefijo teke Witaj-wucbu. Šula pódawa juž wěcej lět pódla głownego doma wucbu w kontaineru na šulskem arealu. Zagronity za plan za šulske wuwijanje a něgajšny šulski decernet Bernd Weiße jo pśidał, až situacija rumnosćow doceła dobra njejo. Głowny šulski dom njejo ako něgajšna wuša šula nadalej pšawje na pótrjeby zakładneje šule wusměrjony. Dalej jo se kritizěrowało, až žylojski hort pśedaloko pšec wót šule jo. Weiße naraźijo zasadnje wó pśichoźe twaŕskeje situacije w Žylowje pśemyslowaś.