Moderationsaufzeichnung für Magazin "Łužyca" vom Ostermarkt in Schleife, sorbische Ostereier (Quelle: Mirko Franceschina)
Serbske jatšowne jaja/Sorbische Ostereier | Bild: Mirko Franceschina

22.01.2023 - Pśigótowanje jatšownych wikow / Sorbische Ostermärkte in Vorbereitung

W Slěpem a Budyšynje pśigótuju jatšowne wiki. Pó dwěma lětoma pśestawki korony dla se lětosa zasej serbske jatšowne wiki wótměju. Tak pśepšosy Serbski kulturny centrum Slěpo 25. a 26. měrca na wiki. Tam se 30 mólarjow jatšownych jajkow wobźělijo. Kaž centrum dalej k wěsći dajo, budu na marku teke folklorny program, wuměłske rucnikaŕstwo a regionalne burske produkty. Teke towaristwa se prezentěruju.
Dalšne jatšowne wiki budu w měrcu mjazy drugim w Serbskem domje w Budyšynje, w Lubnjowje a we Wórjejcach.

Für Übersetzungen: die sotra.app