Lausitzer Filmschau
Bild: Filmfestival Cottbus

23.09.2022 - Pśinoski za Łužysku filmowu pśeglědku / Beiträge für Lausitzer Filmschau einreichen

Comy hyšći raz na to dopominaś, až Załožba za serbski lud wuznamjenijo nejlěpšego filmarja abo filmarku z wósebnym mytom a to we wuběźowanju "Łužyska filmowa pśeglědka". Hyšći až do 1. oktobra maśo móžnosć, krotkofilmy we dłujkosći až do 20 minutow zapódaś, se wě ze serbskimi temami, hyšći lěpjej jo, gaž jo serbska rěc zapśěgnjona. Wósebne myto jo dotěrowane z 1000 euro. 7. nowembra wótwórijo Łužyska filmowa pśeglědka pón tradicionelnje festiwalowy tyźeń 32. filmowego festiwala w Chóśebuzu. Wšykne informacije teke k dalšnym mytam dostanjośo na internetowych bokach Załožby za serbski lud.