Motiv Vogelhochzeit
ptaškowa swajźba/Vogelhochzeit | Bild: Jost Schmidtchen

20.01.2023 - Ptaškowa swajźba w Blunju a Brězowce / Vogelhochzeit in Bluno und Halbendorf

Zapusty se w našych jsach w Dolnej Łužycy zachopiju, z camprowanim a pśeśěgami. W srjejźnej a Górnej Łužycy swěśe karnewal abo něnto w januarje wokoło 25. ptaškowu swajźbu.

Vogelhochzeit in der Kita "Storchennest" Halbendorf
Vogelhochzeit in der Kita "Storchennest" Halbendorf | Bild: Jost Schmidtchen

Tak pśigótuju se teke źiśi brězańskeje źiśownje "Bóśonowe gnězdo" ( Kita Storchennest Halbendorf) na ten wjeliki źeń. W slědnych dnjach su wobraze mólowali z ptaškami a z tym wupyšnili źiśownju. W zagroźe stoj ptaškowy domcyk, tam ptaški futruju a pśi tom jadnotliwe družyny wopóznawaju. Za program pilnje zwucuju spiw wó ptaškowej swajźbje, a to w nimskej a serbskej rěcy. A drastwy źiśi teke južo proběruju a zwucuju za swój wustup, tak njewjesta Merle a póbratš abo braška Theo. Až do pśiduceje srjody dej wšykno derje sejźeś a klapowaś.

Kita Bluno: Basteln für die Vogelhochzeit
Kita Bluno: Basteln für die Vogelhochzeit | Bild: Jost Schmidtchen

Ceło hynac jo to w źiśowni "Rasselbande" w Blunju (Bluno). Tam pomagaju starjejše pśi kostimach. W źiśowni basle kśidła, šnapace a dekoraciju za rumnosći. Kótare źowćo jo njewjesta, to w Blunju wulosuju. Lětosa jo to puron, a ten jo Helena. Nawožeń jo drozna, to buźo Ben. Pobratša pśi swajźbje njamaju, za to ale kapłana, kenž purona a droznu zmanźelijo. We wobyma źiśownjoma - w Blunju a Brězowce - wuźěkuju se ptaški z gósćinu za pilne futrowanje.