Sorbisches Institut - Logo (Quelle: Sorbisches Institut)
Sorbisches Institut - Logo | Bild: Sorbisches Institut

22.01.2023 - Register serbskego kulturnego derbstwa / Konzept Register für sorbisches Kulturerbe

Serbski institut jo ten tyźeń pśedstajił koncept za register serbskego kulturnego derbstwa. Register dej zběraś informacije serbskego kulturnego derbstwa ze wšych muzejow, domowniskich śpow, archiwow a priwatnych zběrkow. Nastaś dej w pśichoźe digitalny portal serbskego kulturnego derbstwa, kenž wótwórijo muzealne wobstatki za wědomnostnu, pedagogisku a žurnalistisku rešeršu. Koncepcija stoj na boce Serbskego instituta, něnt se zachopijo pilotna faza, źož kśě w Dolnej Łužycy pśi inwentarizaciju prědne praktiske nazgónjenja za datowu banku zběraś.

Für Übersetzungen: die sotra.app