Bild: rbb/Jossefine Jahn

08.05.2022 - Sajźanje roznego kamjenja za šulu / Grundstein-Legung für Schule

Na corajšnem sajźenju roznego kamjenja za nowu cełkownu šulu wokrejsa Sprjewja-Nysa z gymnazialnym schójźeńkom w Gołkojcach su zazněli teke serbske štucki. Ramikowy swěźeński program su mjazy drugim wugótowali wukniki serbskeje rěcy kśišojskeje zakładneje šule z pódpěru Dolnoserbskeje kulturneje akademije. Wótwóriś dej se šula w lěśe 2023. 7. rědownje deje južo wót šulskego lěta 2022/2023 tam wuknuś. Teke serbska rěc dej se na tej šuli pórucyś, njejo pak hyšći jasne na kaki part.
Wokrejs Sprjewja-Nysa jo 20-minutowy wideo wó tom swěźenju nagrał a publicěrował w swójej mediatece. How móžośo film glědaś