Sorben bei adeliger Hochzeit in Neustrelitz, Foto: Justyna Michniuk
Werner Měškank na wósebnej swajźbje/Werner Meschkank auf einer besonderen Hochzeit | Bild: Justyna Michniuk

22.09.2022 - Serb na njewšednem wěrowanju / Sorben bei besonderer Trauung

Werner Měškankom - něgajšny kurator Serbskego muzeja w Chósebuzu - jo gano z familiju pódla był na njewšednem wěrowanju w měsće Neustrelitz. 31-lětny derbny princ, wójwoda Georg Alexander zu Mecklenburg-Strelitz, a 29-lětna nižozemjanka Hande Macit stej se zmanźeliłej. Mecklenburgsko-Pśedpómórske město jo z tym pó lětźasetkach zasej dožywiła swajźbu togo zemjańskego doma, kótarež ma pódwjacorno-słowjańske kórjenje. Na tej cerkwinej swajźbje jo był Werner Měškank z manźelskeju a synom. Synašk jo był woblacony w serbskej drastwje za małych gólcykow slěpjańskeje wósady. Werner Měškank jo se póroju a zemjańskej swójźbje wuźěkował ze spiwanim stareje ludoweje pěsnje. Wěcej k tomu zgónijośo how w našom rozgronje z Wernerom Měškankom. Z nim jo powědał naš redaktor Gregor Kliem a jo kśěł wěźeś, cogodla su stawizny teje familije teke za nas we Serbach zajmne? Werner Měškank na njewšednem wěrowanju