Plakat zur Sonderausstellung des Wendischen Museums "Zymske wjasela/Winterfreuden"
wustajeńca w Serbskem muzeju/Ausstellung im Wendischen Museum | Bild: Wendisches Museum

18.01.2023 - Serbske blido w Serbskem muzeju / Gesprächsrunde im Wendischen Museum

Rozgranjańska runda "Serbske blido" startujo do nowego lěta. Teke lětosa pśepšosyjo chóśebuski Serbski muzej na rozgrona z ekspertami a casowymi znankami. Źinsa wjacor zeger šesćich (18:00) jo južo prědne zarědowanje. We zwisku z aktualneju wustajeńcu z titelom "Zymske wjasele" zaběraju se źinsa ze zymskimi nałogami how wu nas w regionje a we słowjańskem wukraju. Kuratorka Christina Kliemowa pśepšosyjo:
o-zuk kuratorka Christina Kliemowa
("Som se wjaseliła, až jo Wyli Gusor ze Žylowa pśigronił, až wón ze swójich wósobinskich nazgónjenjow co wulicowaś, kak a co jo wón we zymskem casu dožywił a teke ze słowjańskich krajow som mógała pśepšosyś młodego sobuźěłaśerja Serbskego instituta, Marek Slodička jo wěcywuznaty wó słowjańskich nałogach w někotarych krajach. Ja se wjaselim, gaž pśidu luźe, ako mógu teke k tomu hyšći něco pśidaś, kuždy móžo swóje dožywjenja pśedstajiś.")