Wendisches Museum Cottbus (Quelle: Wendisches Museum)
Serbski muzej Chóśebuz/Wendisches Museum Cottbus | Bild: Wendisches Museum

18.11.2022 - Serbske blido wó magacinje "Łužyca" / Gesprächsrunde im Wendischen Museum

Jadna tema w swójskej nastupnosći. Serbski telewizijny magacin "Łužyca" stoj w zjawnej diskusiji. Teke na corajšnem Serbskem bliźe w Chóśebuzu. Pśiglědarje su wuraznili swóje žycenja a swóju kritiku na magacinje.
Gósć na corajšnem wjacoru, cłonk Rozgłosoweje rady rbb, Markus Kóńcaŕ, jo wótegronił na pšašanja, kak to źěło w tom gremiumje pópšawem funkcioněrujo, kak wón se zasajźujo za serbske zajmy napśeśiwo sćelakoju. Pó ekskursiji do historije serbskego filma a magacina "Łužyca" jo diskusija se wjerśeła teke wokoło wótcakowanjow pśiglědarjow. Pódtitel magacina jo "Sorbisches aus der Lausitz / Serbske z Łužyce". Žycyli su se pśibytne wósebnje wěcej aktualnego rozpšawjenja ze jsow. Cłonk filmoweje seśi Łužycafilm, Sabina Siegowa, jo rozpšawiła wó pśigótach peticije seśi, až serbske filmy teke městna w nimskem programje dostanjo. Awtory a zagronite magacina njejsu se wobźělili na diskusiji. Serbske blido jo myslone ako wótwórjony, pśedewšym pak serbskorěcny forum. Wěcej wó Serbskem bliźe słyšyśo w pśinosku njeźelu w Serbskem programje wót zeger 12:30.