Sorbischer Ideenwettbewerb "Sorbisch verbindet"
Sorbischer Ideenwettbewerb "Sorbisch verbindet" | Bild: Stiftung für das sorbische Volk

22.05.2023 - Serbske idejowe wuběźowanje / Sorbischer Ideen-Wettbewerb

Idejowa akcija Załožby za serbski lud "Rěc zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet" startujo do noweje rundy. Wót 1. junija až do 25. julija mógu se towaristwa, komuny, gmejny, institucije a priwatne wósoby ako teke druge nosarje z tu- a wukraja na wuběźowanju idejow wobźěliś. Mytowańske pjenjeze kiwaju zasej we wusokosći mjazy 1.000 a 10.000 euro. Z tym mytujo Załožba wósebnje kreatiwne a inowatiwne akcije za skšuśenje a zdźaržanje serbskeje rěcy. Wót źinsajšnego stoje modality a formular za zapódaśe idejow ako PDF-dataja na webstronje Załožby za serbski lud.