LuzycaMuseum_Dissen1.jpg
Im Heimatmuseum Dissen wird das Leben der wendischen Vorfahren erläutert. | Bild: rbb

20.06.2022 - Walorizacija kulturnego derbstwa / Inwertsetzung sorbisches Kulturerbe

2019 jo startował projekt z mjenim “Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa Dolneje Łužycy w nimsko-serbskim konteksće”. Cil jo był, 40 muzealnych institucijow we wabjenju a zwikowanju we wokrejsu Sprjewja-Nysa dalej wuwijaś. Něnto, pó wěcej ako dwěma lětoma śěgnjotej projektowej partnarja Serbski institut a Domowniski muzej w Dešnje bilancu.
Z napšašowanim na 300 městnach su dokumentěrowali łužyske nałogi. 2000 napšašnikow su dostali slědk. 2500 fotow jo nastało. Te mógu muzeje we wokrejsu za swójo wabjenje wužywaś. Su wjerśeli 20 krotkofilmow wó nałogach, swěźenjach a rucnikarstwje, kótarež jo se wěcej ako 22 tysac luźi sebje na platformje Youtube woglědało. 6 drogujucych wustajeńcow su wótwórili. A ako wjerašk jo nastał w Dešnje Słowjański bajkowy festiwal.
Weto njejo kóńc z projektom. Dla koronoweje pandemije njesu mógali wšykne planowane workshopy pśewjasć. To kśě nachwataś a seś sobustatkujucych kśě dalej rozšyriś.
Dalejwěźenje walorizacije imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-serbskem konteksće jo jaden projekt, kenž něnt w juliju pśez strukturnu změnu pjenjeze wót zwězka dostanjo.