Zgórjelc/Görlitz | Bild: rbb

11.05.2022 - Serbski domowniski źeń se pśigótujo / Sorbischer Heimattag in Vorbereitung

Z pśigótowanjami na 14. Serbski ewangelski domowniski źeń we Wórjejcach a Ćisku 10ego julija pśidu derje doprědka. Wó tom informěrujo Heinrich Koch, faraŕ ewangelskeje Johannesoweje gmejny Wórjejce/Stare město. Wón słuša k 15-głowatemu źěłowemu krejzoju, kótaryž se pšawidłownje zmaka. Domowniski źeń zachopijo se z nimsko-serbskeju namšu z Bóžym blidom w Jańskej cerkwi. Sobustatkujuce su mjazy drugim chor Židźino, kantor Johannes Leue, predikant Manfred Hermaš z Rownego a serbski superintendent sakskeje krajneje cerkwje wót lěta 2003 až do 2020 Jan Malink. Wón z wobźělnikami namšu swěśi. Pó namšy jědu namšarje z kremserami do Ćiska a dožywiju tam kulturny program mjazy drugim serbskego źiśecego towaristwa Ćisk. Na ćiskowem dwórje woglědaju sebje wustajeńcu serbskich drastwow, tam buźo teke zakóńceńska namša. Balonki ze serbskimi barwami a žycenjami a zapšosbami pón teke hyšći do njebja pušćaju. Domowniski źeń pśewjeźo se kužde lěto, mimo 2020, źož jo musał korony dla wupadnuś. Źeń dej na serbske kórjenje wórjejskego regiona dopominaś.