Sorbisches Institut - Logo (Quelle: Sorbisches Institut)
Sorbisches Institut - Logo | Bild: Sorbisches Institut

23.01.2023 - Serbski institut pśedstajijo modula / Sorbisches Institut stellt zwei Module vor

W budyšyńskem Serbskem domje pśedstajiju źinsa slěźarje Serbskego instituta swójo źěło. K prědnemu se prezentěrujo prědna wersija dolno- a górnoserbskeje pśedcytańskeje funkcije. Funkcija dej bariery wóttwariś a wužywarjam zmóžniś, se serbske teksty w interneśe pśedcytaś daś.
Dalšny modul serbskego wědomnostnego portala SORABICON se źinsa pśedstajijo: Rěcna krajina Slěpo. Tam jo se gromaźe z lokalnymi powědarjami rěcne derbstwo slěpjańskego regiona inwentarizěrowało a dokumentěrowało.

Für Übersetzungen: die sotra.app