Ausschuss für Angelegenheiten der Sorben/Wenden im Landkreis Spree-Neiße, Foto: Domowina
serbski wuběrk SPN wokrejsa/SPN Ausschuss für Angelegenheiten der Sorben/Wenden | Bild: Domowina

22.09.2022 - Serbski wuběrk wokrejsa SPN / Sorben/Wenden-Ausschuss des LK SPN

Wuběrk za serbske nastupnosći wokrejsa Sprjewja-Nysa jo se cora w Serbskem internaśe w Chóśebuzu zmakał. Wjednik Rěcnego centruma WITAJ w Chóśebuzu, Bernd Melcher, jo pśibytnym pśedstajił dwa digitalnej wuknjeńskej programa dolnoserbskeje rěcy, kótarejž stej na boce sorbischlernen.de namakaś, a teke kradu nowy pśełožowański program "Sorbian translator SOTRA":
o-zuk krajny raźc wokrejsa SPN Harald Altekrüger k digitalnym programam
To pak njejsu jadnučke informacije, kótarež wzejo sebje Harald Altekrüger sobu domoj. Cora jo było teke hyšći to grono wó wutwarjenju kólasowańskeje drogi "Serbske impresije". Wó tamnych prědkweześach jo pśibytnych informěrował pśedsedaŕ towaristwa Serbski kulturny turizm Pětr Brězan. A wjednica dešańskego domowniskego muzeja Babette Zenkerowa jo prědne wuslědki pśi pśesajźenju krajnego projekta "Regionale Ankerpunkte" prezentěrowała. Wěcej k tomu słyšyśo witśe w našom programje.