Die Gemeindevertreter von Kolkwitz in einer Sitzung (Foto: rbb/Erler)
gołkojska gmejnska rada/Gemeinderat Kolkwitz | Bild: rbb/Erler

24.11.2022 - Serbski wuběrk wokrejsa SPN / Sorben/Wenden-Ausschuss LK Spree-Neiße

Wuběrk za serbske nastupnosći wokrejsa Sprjewja-Nysa zmaka se pśecej w drugej gmejnje, aby se cłonki mógali na městnje wó tom informěrowaś, co se na serbskem pólu tšoj. Cora su byli w Gołkojcach. W tamnej radnicy jo měł ako prědny to słowo gołkojski šołta Karsten Schreiber. Wuzwignuł jo, až lažy gmejnje a jomu wósobinski to serbske na wutšobje:
o-zuk gołkojski šołta Karsten Schreiber
Wón woblutujo, až w gołkojskej zakładnej šuli serbsku wucbu njamaju a gjardy jo na to, až w nowej cełkownej šuli Sprjewja-Nysa w Gołkojcach dej serbska wucba byś. Nowy šulski wjednik Rene Schulz jo cora znate cynił, až jo šula lětosa južo zachopiła źěłaś, teke ze serbskeju źěłaŕnju z 6 wuknikami a až jo na to gjardy. Do nowego šulskego twarjenja wukniki pak akle 2024 zaśěgnu. Wó com jo mimo togo cora na zmakanju serbskego wuběrka wokrejsa Sprjewja-Nysa to grono było, to słyšyśo w našom aktualnem pśinosku njeźelu.