Ausschuss für Angelegenheiten der Sorben/Wenden des Landkreises Spree-Neiße
wobradowanje serbskego wuběrka wokrejsa Sprjewja/Nysa / Beratung Sorben-Wenden-Ausschuss SPN | Bild: Maria Elikowska-Winkler

16.11.2023 - Serbski wuběrk wokrejsa SPN / Sorben/Wenden-Ausschuss Spree-Neiße

Cora jo wuběrk za serbske nastupnosći wokrejsa Sprjewja-Nysa wobradował w Janšojcach w tamnjejšej Krabatowej zakładnej šuli. Južo wjele lět wuwijaju how wšake pórucenja za nawuknjenje dolnoserbskeje rěcy a je teke aktiwnje zapśěgnu do šulskego wšednego dnja. Z tym jo toś ta šula jadnorazna serbskorěcna kupa w wokrejsu. Wjednica Manuela Pyrczekowa jo pśedstajiła, kak wuknikam na wšaki part serbsku rěc pósrědnjaju. Wšykne źiśi wuknu how serbsku rěc ako cuzu a 86% biblingualnje. Žywje su cłonki serbskego wuběrka diskutěrowali, kak mógali w Dolnej Łužycy zawěsćiś dosegajucu licbu serbskich ceptaŕkow a ceptarjow a zadoraś wóteběrajucej licbje serbšćinarjow we wušych lětnikach. Wažny dypk diskusije jo było ceptaŕske wukubłanje. How su se jadnogłosnje wugronili za procowanje, aby etablěrowali studium na serbske ceptaŕstwo za Dolnu Łužycu w Złem Komorowje.