Domowina Logo (Quelle: Domowina)
Bild: Domowina

21.06.2022 - Serby w šulskich konferencach / Sorbenvertreter in Schulkonferenzen

Pśecej se groni, wukniki dožywiju serbsku rěc jano w šuli. Pśi tom dajo ga mjaztym južo wšake zwenkašulske póbitowanja. Co napšawdu wšo dajo – w Dolnej, Srjejźnej a Górnej Łužycy, to su cora zastupniki Domowiny w šulskich konferencach na swójom zmakanju rozpowědali. Kubłańska referentka, Katrin Suchec-Dźisławkowa co se něnto z lisćinu póbitowanjow wobrośiś na wšykne šule ze serbskeju wucbu, aby na pobitowanja pokazała. W Dolnej Łužycy dajo na pśikład něnto w prozninach źiwadłowy projektowy tyźeń w juliju a w awgusće tyźeń ze spiwanim, źiwadłom a baslenim.