narodne mjeńšyny w Nimskej/Nationale Minderheiten in Deutschland | Bild: Minderheitensekretariat/Stefan Haehnel

19.09.2023 - Skrotcenja pśi Mjeńšynowem skeretariaśe / Kürzungen bei Minderheiten-Sekretariat

Mjeńšynowy sekretariat w Barlinju zasajźujo se na zwězkowej rowninje za zajmy Serbow a wšych drugich awtochtonych mjeńšynow a powědarjow dolnonimskeje rěcy w Nimskej. Wót pśiducego lěta dej se we njom mócnje skrótcyś. Tak jo naraźenje zwězka. Jadna se wó personalne kosty wó někak 100.000 euro. Wó to jo šło pśi zmakanju zastupnikow mjeńšynow z wuběrku za nutśikowne Zwězkowego sejma. Pódla jo był teke pśedsedaŕ Domowiny, Dawid Statnik:
Dawid Statnik - reakcija skrótcenja pśi mjeńšynowem sekretariaśe
Witśe k tomu wěcej w Serbskem programje.