70 Jahre Sorbisches National-Ensemble Bautzen
2022: 70 lět SLA/70 Jahre SNE | Bild: Sorbisches National-Ensemble

20.09.2022 - SLA z nowym šefdirigentom / SNE mit neuem Chefdirigent

Relatiwnje njezawupytnjona wót zjawnosći jo pśed krotkim w Serbskem ludowem ansamblu personalna změna była: Georgios Balatsinos jo nowy šefdirigent a z tym pódla intendance nejwažnjejša wuměłska głowa w tom domje. Pó jano 9 mjasecach jo se personalny karasel SLA z tym zasej wobwjertał. Dopominamy: akle w nowemberje 2021 jo awstriski dirigent Peter WesenAuer to městno pśewzeł. Pó wěcej ako dwěma lětoma pandemije a rozžognowanju intendantki Judit Kubicec pśewzejo stakim Georgios Balatsinos ten wažny nadawk w tych śěžkich casach.
Sebastian Elikowski-Winkler jo nowego šefdirigenta inteviewował k pśedlažecym nadawkam a jogo zwisku k serbskej muzice. Nejpjerwjej se pak wuměłc sam krotko pśedstajijo:
nowy šefdirigent Serbskego ludowego ansambla