Schlachtefest 2023 auf dem Njepila Hof in Rohne
šlachtowanje na Njepilic dwórje w Rownem/Schlachtefest auf dem Njepila Hof Rohne | Bild: Jost Schmidtchen

23.01.2023 - Šlachtowanje na Njepilic dwórje / Schlachtefest auf dem Njepila Hof Rohne

K 23. razoju su zajźony tyźeń w Rownem na Njepilic dwórje šlachtowali. Ceły tyźeń su cłonki towaristwa pśigótowali, sobotu su se wuźěłki źěła pón woglědarjam pśedawali. Pód motom "Kak jo to było" su pó starych receptach, wósebnje wót něgajšnego cłonka Dytara Reda wšake sorty jěšnice a warjonego měsa zgótowali. Woglědarjam jo wósebnje tradicionelna šlachtowańska plata z kisałym kałom a bibušom słoźeła. Pó dwěma lětoma źož korony dla njejsu mógali wšo ako zwucone pśewjasć, jo towaristwo wjelgin spokojom z licbu woglědarjow. Za towaristwo Njepilic dwór jo šlachtowanje pó dwórowem swěźenju druge nejwětše zarědowanje wob lěto.

Für Übersetzungen: die sotra.app