Blick auf abgebrannte Bäume der Lieberoser Heide, im Vordergrund sind grüne Pflanzen (Foto: rbb/Lepsch)
w Luboraskej góli/In der Lieberoser Heide | Bild: rbb/Lepsch

16.11.2022 - Spěchowańske pjenjezy za Luborasku gólu / Fördermittel für Lieberoser Heide

Kraj Bramborska co Luborasku gólu w pśiducyma lětoma z pśidatnyma dwěma milionoma euro spěchowaś. Z tymi pjenjezami dej se municija wuslěźiś, wótwózyś abo na městnach znješkódniś, aby njebyli jězdźidła wognjowych woborow na gólnych drogach a drožkach w tšachośe. To jo groniła wótpósłańcka Zelenych w Krajnem sejmje, Isabell Hiekel kóńc tyźenja na zejźenju spěchowańskego towaristwa "Narodny park Luboraska góla". Ta jo z 25.000 hektarami wjelikim arealom wósebny žywjeński rum za zwěrjeta a rostliny. Něźi 4.000 hektarow teje płoniny jo wupokazanych ako źiwizna. W slědnych lětach pak su wjelike wognja pśecej zasej wjelike źěle znicyli. Pśi tom jo stara municija něgajšnego wójaŕskego zwucowanišća wósebne wobgrozenje.