Morgennebel auf den Spreewaldfließen
W Błotach/Im Spreewald | Bild: Foto: Karl-Heinz Wendland

16.11.2022 - Staw nasypow w Błotach / Zustands-Bericht Spreewald Deiche

W kakem stawje su nasypy w Błotach? Wó tom informěrujo se tuchylu niše wódowe zastojnstwo wokrejsa Dubja-Błota. Kužde lěto kontrolěrujo pó někak 100 kilomejtarjach zgromadnje z amtom za šćit pśirody, z krajnym wobswětowym amtom, z biosferowym rezerwatom a z komunami. Zachopili su z tym źinsa w Lubinje/Lübben a pón dołoj až do Běłeje Góry/Byhleguhre a Bórkowy/Burg, pokšacuju witśe w Dolnych Błotach wót Lubina do Lubuša/Leibsch.