swajźbaŕski pśeśěg Móst/Sorbischer Hochzeitszug Heinersbrück

04.08.2022 - Studijny źeń Serbskeje rěcneje šule / Studientag der Sorbischen Sprachschule

Cora jo 5 luźi zboka Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu kaž teke mósćańskeje domowinskeje kupki dojěło do pólskego městaška Žary. Tam su rozpowědali zgromadne prědkweześa z kulturnym centrumom w Žarach. To prědne jo južo planowane za pśiducy tyźeń wałtoru. Uta Henšelowa, wjednica Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu, jo informěrowała, až jo se 35 luźi pśipowěźeło za zgromadny wulět do Pólskeje, źož kśě se ceły źeń informěrowaś wo žywjenju w tom městašku a sebje město, wósebnje kulturne pomniki woglědaś. W rozgronje z direktorom kulturnego centruma, Lukaszom Matyjasekom, su se teke dojadnali na to, až teke na rěcnem polu wšake gótuju. Tak deje se mjazsobu pśedstajiś w pólskej a serbskej rěcy.
Dalšna tema rozgrona jo był ten 28. awgust togo lěta, źož dej se w Žarach pśedstajiś mósćański serbski swajźbaŕski pśeśěg. Z pomócu Euroregiona coju to gótowaś. Pśewóźowaś buźo pśeśěg tam pólska kapała. A teke luźe, ak' maju tam hyšći narodnu drastwu łužyskich Pólakow, coju se pśeśěgoju pśizamknuś. Něźi 15 swajźbaŕskich pórow dej jich byś, jo gronił pśedsedaŕ mósćańskeje domowinskeje kupki Dieter Wórješk.