Film Festival Cottbus 2022: Sorbischer Film "Fragmenty" von Roman Pernack (Gregor Kliem, Měto Pernak)
muzikowy redaktor Gregor Kliem a pedagog Měto Pernak | Bild: Roman Pernack

20.01.2023 - Telewizny magacin "Łužyca" w januarje / Sorbisches Fernseh-Magazin "Łužyca" im Januar

Zachopjeńk 1970tych lět śěgnu tśo młode muske pśez jsy jich dolnołužskeje domownje. Wóni su Serby, pśisłušniki nejmjeńšego słowjańskego luda, kótarychž rěc w Bramborskej - dolnoserbska - słuša k nejwěcej wobgrozonym. Zastarane ze zukowym paskom a mikrofonom, kśě wejsanarjow, kótarež powědaju mjaztym pśewažnje nimski, pógnuś, aby zaspiwali spiwańka z jich źiśetstwa. Dokulaž jo jaden z nich student z pódwjacornego Barlinja, su teke pla statneje bźeztšašnosći zawobmyslenje wubuźili.
50 lět pózdźej starcyjo młody muzikowy etnolog na te zukowe paski a rozsuźijo se, wótzabyte spiwy zasej wótžywiś. Filmaŕ a kameramuž jo Roman Pernak, jomu jo se raźił jaden pśewšo wósebny film, połny śicheje poezije, kótaryž jo mjaztym na wšaki part samo dokument: protagonisty powědaju swóju dolnoserbsku maminu rěc, kótaruž jo młody muzikaŕ mjaztym nawuknuł. Film jo měł swóju prapremjeru na filmowem festiwalu w nowembrje w Chóśebuzu. Jaden tych tśoch muskich tencas jo był nan filmarja, nam wšym znaty Měto Pernak. Wón jo wob cas filmowanja zamrěł. Teke dla togo ma film wjeliki wuznam.
Magacin "Łužyca" pśiźo sobotu, 21. januara, w telewiziji rbb, wótpołdnja krotko pó zeger napoł dweju (13:40 - 14:10), a glědajśo pšosym, wón jo jano wiźeś w bramborskem rbb-kanalu!