twaŕ kanalizacije/Bau Kanalisation | Bild: rbb/Phillipp Manske

24.05.2023 - Twaŕske źěła se wókomuźiju / Bauarbeiten verzögern sich

Wobydlarje w Rownem deje dlej cakaś na pśewód trjebaneje wódy. Zawina jo, až su kase slěpjańskeje gmejny prozne. Až sebje kredit wzejo, njejo komunalny doglěd dowólił. Popšawem su dejali twaŕske źěła w Rownem w měrcu zachopiś. Nowy termin za zachopjeńk jo něnto nejpjerwjej raz pěty junij. Bagry zachopiju na zachopjeńku jsy z Mułkec pśiźece. Wót togo dnja buźo teke wejsna droga dospołnje zastajana. Gmejna Slěpo jo až doněnta pó skóro 18 kilomejtarjach kanalowu seś twariła, wót tych někak 11 kilomejtarjow w Slěpem samem.