Trjebin/Trebendorf | Bild: Christian Köhler

08.03.2023 - W Trjebinje pytaju nowego šołtu / Trebendorf sucht neuen Bürgermeister

Trjebinske wobydlarje wuzwóliju sebje kóńc awgusta nowego šołtu. To jo wobzamknuła pónjeźele gmejnska rada na swójom pósejźenju. Nowowólby su notne, dokulaž jo doněntejšny šołta Waldemar Locke (CDU) swój amt ze strowotniskich pśicynow złožył. Wón jo był wót lěta 2017 šołta a jo dejał se w swójom amtskem casu mjazy drugim staraś wó pśesedlenje Miłoraza, pśizamknjenje Trjebina na centralnu kanalizaciju a wutwarjenje šyrokopasnego kabla za spěšny internet. Pónjeźele su rowno tak wuzwólili gmejnski wólbny wuběrk. Ten pyta za wólby w awgusće hyšći wólbne pomocniki.
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app