wognjowa wobora/Feuerwehr

16.11.2022 - Wobornik trjebaju nowy dom / Naundorfer Feuerwehr kämpft um neues Haus

W Njabožkojcach wójuju woborniki wó swój nowy dom za awta a rědy. Ten stary z 50tych lět njewótpowědujo aktualnym póstajenjam za woboranje tšachotam. To jo pśepytowanje eksternego běrowa wótnowotki dopokazało, kótarež dej se kužde pěte lěto pśewjasć a wětošojskemu měsćańskemu zastojnstwoju pśedpołožyś. Južo 5 lět wót slědnego pśepytowanja pytaju njabožkojske woborniki zgromadnje z wětošojskim šołtu Bengt Kanzler za městnom za nowe twarjenje. Gaž se taki natwarijo, dej se to kombiněrowaś z gmejnskim centrumom, tak Kanzler. 11 takich móžnych městnow su namakali. Financne srědki za to su w góspodaŕskem planje městaška, do kótaregož Njabožkojce ako źěl słušaju, pśedwiźone.