bronzowe sudobje/Bronzegefäße | Bild: rbb

21.11.2022 - Wobydlaŕska zgromaźina w Trjebinje / Einwohner-Versammlung in Trebendorf

Pśi wobydlaŕskej zgromaźinje w Trjebinje su se gano pśedstajili archeologiske namakanki z pśedpóla se bližeceje brunicoweje jamy. Sabrina Herrmannowa wót sakskego krajnego amta za archeologiju jo rozpšawiła, až jo wětšyna namakankow z casa romskego kejžoŕstwa, to groni z prědnego do tśeśego stolěśa našogo casa. W bogatej licbje su archeologi namakali milarje za pśeźěłanje rudy na metal. We wobłuku něgajšnego trjebinskego wejsnego źěla Za Góru su namakali slědy dweju sedlišćowu ze 10 a 7 wjelikimi domami. Toś te wjelike domy su byli bydlenje a groź we jadnom a archeologowka jo pósuźowała namakanje za cełu Saksku njewšedne. Wjele bronzowych rědow a sudobjow su teke namakali. Ku dnju archeologije znowa w juniju a ku dnju wótwórjonego pomnika w septembrje kśě zajmce pśepšosyś na woglědanje namakankow.