Niedersorbische Wochenzeitung NOWY CASNIK (Quelle: rbb)
Nowy Casnik | Bild: rbb

23.11.2022 - Woglěd pla Nowego Casnika / Besuch bei der niedersorbischen Zeitung

Šesć gósći jo pśedcora wótpołdnja woglědało do redakcije serbskego tyźenika Nowy Casnik. Su to byli wuknice a wuknik Dolnoserbskego internata w Chóśebuzu, kótarež su kśěli zeznaś źěło tamnych sobuźěłaśeŕkow a sobuźěłaśerjow. Na pšašanja pśibytnych jo wótegranjała redaktorka Katalin Porackojc. Teke nowy redaktor Oleg Derepasko jo se woglědaŕkam a woglědarjeju pśedstajił. Kupku młodostnych jo pśewóźowała redaktorka źiśecego casopisa "Płomje" Katarzyna Fidekowa. W ramiku projekta "Serbske medije" jo wóna južo w oktobrje wulicowała zajmcam wót 9. do 11. rědownje wó dolnoserbskich a górnoserbskich medijach. Cil wulěta jo był, redakciju Nowego Casnika bližej zeznaś. W januarje jo planowany woglěd k Serbskej redakciji wót rbb. Pón stoj zeznaśe radijowego źěła w srjejźišću.