Bisher ungezeigte sorbische Ostereier der Sorbischen Webstube Drebkau - ab 12. März 2023 zu sehen
Bisher ungezeigte sorbische Ostereier der Sorbischen Webstube Drebkau - ab 12. März 2023 zu sehen | Bild: Jost Schmidtchen

08.03.2023 - Wósebna wustajeńca w Drjowku / Sonder-Ausstellung in Webstube Drebkau

Žeden dom glěda na taku wobšyrnu zběrku jatšownych jaj ako ta w Drjowku. Lětosa k 40. jubilejnej wustajeńcy zaběraju se zas intensiwnjejšy z jeje załožarjom dr. Lotharom Balkom, tak nowa muzeumowa wjednica Doreen Haiaschowa. Pódla jajow, kenž njejsu se žednje hyšći wustajili, zgónijośo wěcej k žywjenju a statkowanju Balkego. A teke k zachopjeńkam - tegdy 1983 jo se prědna wustajeńca wótwóriła. Zajm jo był wjelicki, mań luźi pśed domom jo była taka wjelika. Wósebna wustajeńca se njeźelu, 12. měrca, wótwórijo a buźo wiźeś do kóńca apryla. Jatšowne wiki w Drjowku budu pśiducy tyźeń 19. měrca.
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app