Knappensee
Hórnikecański jazor/Knappensee | Bild: Lausitzer Seenland

20.11.2022 - Wóteześe wobcerka we Łazu / Erschließung Infrastruktur für Vereinsgebiet Knappensee

Towaristwa deje se skóro zasej wrośiś móc k Hórnikecańskemu jazoru (Knappensee). Wutwaŕ infrastruktury za towaristwowy wobceŕk na pódpołdnjowem pśibrjogu jo gótowa. To jo pódšmarnuł łazojski šołta Thomas Leberecht ten tyźeń pśi wótewześu wobceŕka. Wót zachopjeńka lěta jo se wobceŕk wutwarił, płonina jo jadnab 3,3 hektarow wjelika a ma 10 parcelow za towaristwa. Grunty su derje pśistupne z pitneju wódu, trjebaneju wódu a wšyknymi medijami a towaristwa mógu tam něnt swóje towaristwowy domy twariś. Až doněnta su se głownje wuźaŕske towaristwa z wokoliny za te grunty zajmowali, dalšne zajmce mógu hyšći se pla twaŕskego amta we Łazu pśizjawiś.