Sorbische Mannschaft zur Fußball EM der Minderheiten EUROPEADA 2022
Sorbische Mannschaft zur Fußball EM der Minderheiten EUROPEADA 2022 | Bild: Domowina

23.06.2022 - wótjězd serbskich koparjow / Abfahrt der wendischen Fussballer

Koparje serbskego mustwa póraju se na drogu, do Kortańskeje w Awstriskej, źož buźo wót soboty ta Europeada - Europske mejstaŕstwo w balokopanju za narodnych mjeńšynow.

A prědny raz buźo teke rědna licba dolnoserbskich kopańcarjow pśipódła. Wóni wšykne wótjědu witśe, pětk, wót Dešna. A wjelgin rědnje by było, gaby wjele luźi jich pódpěrowało a pśipódla było, gaž wóni wótjědu. Aby jich motiwěrowali za te graśa.

Pótakem pójźco witśe, pětk do Dešna, na sportnišćo, wót zeger 17.00 buźo rozžognowanje našych koparjow! Do zeger 17.30 buźo wótjězd busa. A wzejśo tak wjele wimplow, basecapow, chórgojow a wšyknogo móžnego sobu, se wě, w serbskich barwach.

Chtož njama hyšći serbske fanowe artikle, ten móžo je hyšći sebje kupiś – a to w našej kulturnej informaciji – w LODCE w serbskem domje w Chóśebuzu na Awgust-Bebelowej droze. Basecap koštujo na pśikład 13 euro. Chórgoj za awto 18 euro. Dostanjośo tam ale teke wimpele a dalšne wěcki. A dajo teke nowe škótowe kórty z woblicami wšych serbskich balokoparjow. My dostanjomy teke take wósebne a jadnorazne kórty.

A co mamy z tymi prědk zgónijośo w pśiducem tyźenju w našom programje.