lubinski grod/Schloss Lübben | Bild: rbb/Diana Schuster

12.02.2023 - Wótwórjenje wustajeńce w Lubinje / Ausstellung in Lübben eröffnet

W muzeumje grod Lubin jo se cora wótworiła nowa wósebna wustajeńca. W njej prezentěruju mólby a wobraze a druge wósebne objekty z fundusa muzeja ze 19. do 21. stolěśa. We fokusu su tejerownosći zajmne objekty z depota, kótarež pokazuju na stawizny města a regiona. Mimo togo su pśedstajili publikaciju k toś tej wustajeńcy w nimskej, engelskej a serbskej rěcy. Za awdijoguide su serbšćinaŕki a serbšćinarje tšupcańskeje zakładneje šule pód zagronitosći serbskeje ceptaŕki Uty Kieperoweje teksty k wšakim eksponatam do serbskeje rěcy pśestajili a powědali. Wustajeńca jo pśistupna až do kóńca maja.
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app