wochozańska jama/Tagebau Nochten | Bild: colourbox

19.09.2023 - Wuswójenje góle / Verhandlung zu Waldenteignung

Pó jadnanjach cora pśed Wušym górnistwowym amtom w Freibergu dotychměst hyšći žeden rozsud njedajo. Źo wó późedane wuswójenje priwatnych gruntow w Rownem za wochozańsku jamu. Jadna se wó 5000 kwadratnych metrow wjelikego źěl góle, kótaryž co měś koncern LEAG pśec, aby mógał dalej brunicu wudobywaś. Pśeśiwo tomu wobóra se wěcej ako tśi lěta wobswětowy zwězk Zelena Liga. Wón jo grunty najmował. Renej Šuster wót Zeleneje Ligi kritizěrujo, z wěcej brunicu njeby Nimska doźaržała cil za šćit klimy wó 1,5 grady. Dalej pokažo na to, až góla blisku wjas pśed wuslědkami jamy šćita. Něnto naźeja se, až musy LEAG dopokaze librowaś, wósebnje, lěc dajo dosć financow za trjebnu rekultiwaciju. Wušy górnistwowy amt groni, až muse źiwaś na energijowu wěstosć. W paźe wuswójenja co Zelena Liga pśeśiwo tomu skjaržyś.