serbske dudy/Sorbischer Dudelsack | Bild: rbb/Reiner Nagel

10.03.2023 - Źeń dudow / Internationaler Tag des Dudelsacks

Źinsa swěśimy mjazynarodny źeń dudow. Wumysliła jo se jen pśed wušej 10 lětami towarišnosć dudow w Britiskej. Tak popularne ako na britiskich kupach te naše serbske dudy wěcej njejsu. K tomu naš muzikowy redaktor Gregor Kliem: "Serbske dudy mjaztym su wobgrozona družyna. Grajaŕki a grajarjow móžoš skóro na jadnej ruce wótlicyś. Jano Serbski folklorny ansambel Slěpo ako jadnučki tradiciju kradu konstantnje dalej wjeźo. Pón stej jaden dwa grajarja w Serbskem ludowem ansamblu w Budyšynje, snaź jaden dwa jadnotliwych tam a sem. Ale to jo wšo. Njamóžoš je jadnorje na muzikowej šuli nawuknuś. Serbska ludowa muzika njepłaśi rowno ako coolna pla młodych. A slědnučkej twaŕca serbskich dudow w Nimskej, Stefanie Hübner a Jens Günzel, pla Hodźija stej samej kradu desiluzioněrowany. Stakim nic take rožojte wuglědy. Serbske dudy – ale to płaśi pópšawem za cełu serbsku ludowu muziku – by trjebali ceło druge spěchowanje, aby se wěcej popularizěrowali. Małki zachopk jo snaź workshop za serbsku tradicionelnu muziku, kenž Serbski ludowy ansambel něnt wót 24. do 26. měrca pśewjeźo: Folk Lab F – pśepšosone su se wě teke grajarje serbskich dudow."
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app