Domowina Logo (Quelle: Domowina)
Bild: Domowina

16.11.2022 - Zgromaźina hochoskich Domowinarjow / Versammlung Domowina Ortsgruppe Drachhausen

Do domowinskeje župy Dolna Łužyca słušaju kupki ze wšakich jsow. Ta hochoska jo była pśecej wjelgin aktiwna a jo kužde lěto organizěrowała zajmne wulěty a zarědowanja. W slědnych lětach jo pak tšochu "zestarjeła" a licba cłonkow jo wóteběrała.
Pónjeźele jo była zgromaźina kupki we Hochozy. A tam jo dało dobre powěsći, jo nam jadnaŕ župy Markus Końcaŕ gronił. Jogo jo domowinska kupka pśepšosyła, aby rozpšawił wó źěle dolnołužyskego župnego běrowa a Domowiny doceła. 16 cłonkow su měli w hochoskej kupce, něnto maju 15 nowych, teke ze srjejźneje a młodšeje generacije. Te su byli narske, kak Domowina tak źěła. Su prědny raz we takej wjelikej runźe zejšli, su se tek juž nowe terminy wugótowali za nowe lěto. Lětna głowna zgromaźina hochoskich Domowinarjow buźo znowa we januarje, jo wobkšuśił pśedsedaŕ Fryco Wojto.