Braunkehlchen, Bild: Colourbox
bruny brjušk/Braunkehlchen | Bild: Colourbox

22.05.2023 - Źins jo źeń wjelerakosći družynow / Heute ist Tag der Artenvielfalt

Wjele družynow na swěśe jo wobgrozonych, lěc su to rostliny abo zwěrjeta. Na to pokažo źinsa ten mjazynarodny źeń wjelerakosći družynow. We našom regionje stoj tenraz ptašk we fokusu. Ten bruny lack abo bruny brjušk (Braunkehlchen) jo ptašk lěta 2023, wón cujo se pópšawem derje na młokšych pólach a łukach. Takich bywa pak pśecej mjenjej. Na źinsajšnem dnju wjelerakosći družynow stajijo Sielmann-Załožba wobgrozonego ptaška, bruny lack, do srjejźišća. Wót 15.000 sedajucych pórikow w lěśe 2007 dajo mjaztym jano hyšći 4.500. Někotare namakaju w Łužycy hyšći schow, na pśikład na něgajšnych wójaŕskich zwucowanišćach a na rekultiwěrowanych brunicowych płoninach.