Niedersorbisches Kinder-Theaterstück "Narske bajki/Närrische Märchen"
dolnoserbske graśe za źiśi/Niedersorbisches Kinder-Theaterstück: "Narske bajki" | Bild: Deutsch-Sorbisches Volkstheater

24.05.2023 - Źiwadłowe graśe za źiśi / Sorbisches Kinder-Theaterstück

Stwórtk, 25. maja, zeger 9.00, mógu se źiśi wjaseliś: Nimsko-Serbske ludowe źiwadło pśiźo do Dolneje Łužyce z nowym kusom. Tam swěśi pupkowe a senowe graśe pó serbskich bajkowych motiwach "Narske bajki abo Mina pitśku zwita/Närrische Märchen oder Mina dreht am Rad" premjeru w Piccolo źiwadle w Chóśebuzu, w dolnoserbskej a nimskej rěcy. Graśe pó serbskich bajkowych motiwach wót Stephana Siegfrieda jo pśestajił do dolnoserbskeje rěcy Jan Měškank.
Na premjerne pśedstajenje stwórtk se pśizamknjo zeger 10.15 dalšne pśedstajenje. Dramaturgowka Madleńka Šołśic wó wopśimjejśu:
o-zuk Madleńka Šołśic
(Pśi šumjecej rěcce klapoco młyn. A gaž rěcka zasej raz wódy njama, pón młynikaŕka sama plapoco ako młyn. A młynikaŕka Mina ma wjele k wulicowanjeju. Na pśikład to wót rědneje a grozneje źowki, kótarejž se jadna pó drugej k buroju wupórajotej a pó droze tam mjenjej abo wěcej drugim pomagajotej a pón domojducy wótpowědne myta dostanjotej - abo rowno nic... W "Narskich bajkach abo Mina pitśku zwita" njezaběramy se raz z maśiznami bratšowu Grimm ale z rědnučkimi serbskimi bajkami z Łužyce. Dožywśo tšojenja našeje domownje z wobguslujucym barwojtym senjowym graśim.)
Dalšne pśedstajenja pupkowego a senjowego graśa we jsy, we šulach abo hortach budu mjazy drugim 31. maja we Wětošowje, 1. junija w Janšojcach, 2. junija w Bórkowach, 6. junija w Tšupcu a na bajkowem festiwalu w Dešnje 2. julija.