Großes Haus des Staatstheaters Cottbus im Abendlicht
Statne źiwadło Chóśebuz/Staatstheater Cottbus | Bild: Staatstheater Cottbus/Marlies Kross

23.01.2023 - Źiwadłowy projekt "Naš kraj" / Theater-Projekt "Unser Land"

Aktualne pšašanja stoje we srjejźišću nowego źiwadłowego projekta z titelom “Naš kraj”. Za toś ten projekt pytaju organizatory hyšći sobustatkujucych. Górnoserby, Dolnoserby, Nimcy, komu słuša naš kraj? Komu słuša Sakska, komu Bramborska? Kótare zgromadnosći a rozdźěle dajo? Kak dej ten zgromadny pśichod wuglědaś? Zarědowarje pytaju sobustatkujucych z Górneje a Dolneje Łužyce, cora jo był casting w NimskosSerbskem ludowem źiwadle w Budyšynje a 29. januara buź taki w Statnem źiwadle w Chóśebuzu. Zajmce dejali se pśizjawiś za nowy źiwadłowy projekt. Emailowa adresa jo: unserlandtheaterprojekt@gm.de.

Für Übersetzungen: die sotra.app