Błota/Spreewald | Bild: Foto: Karl-Heinz Wendland

13.03.2023 - Źiwiznowate póniny w Błotach / Wildnisgebiete im Spreewald

W Błotach budu w pśichoźe pśidatnje k tym głownym conam dalšne źiwiznowate płoniny. Hynac ako wót wobswětowego ministarstwa planowane budu te ale mjeńše. W tych conach njebuźo pón žedne gólnistwowe wobźěłanje wěcej móžno. Dogromady wucynijo pśez to šćitana płonina 550 hektarow. Za to budu dalšne źiwiznowe płoniny w luboraskej góli twórjone. Głowna cona tam jo južo 3.800 hektarow wjelika, něnto dej 2.300 hektarow k tomu pśiś, na pódpołnoc a na pódpołdnjow něntejšneje płoniny. To wšykno jo bramborski ministaŕ za rolnikarstwo a wobswět, Axel Vogel, pśi njedawnem woglěźe w luboraskej góli znate cynił.
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app