Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Cottbus: Eintrag in das Goldene Buch der Stadt
Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Cottbus: Eintrag in das Goldene Buch der Stadt | Bild: Stadt Cottbus

08.03.2023 - Zwězkowy kanclaŕ w Chóśebuzu / Bundeskanzler Scholz in Cottbus

Zwězkowy kanclaŕ Olaf Šolc jo cora woglědał do Chóśebuza, jo se mjazy drugim teke zapisał do Złośańych knigłow města. Bergarje, ak su mógli se wobźěliś wjacor na dialogu w měsćańskej hali, su drje skeptiski šli do diskusije, na kóńcu pak z dobrym zacuśim domoj šli. To ma drje cyniś z měrneju wašnju Olafa Scholza. Žycyli su se pak wjele wěcej konkretnych wótegronow. Powědali su wó brachu fachowych mócow a gójcow, wó chudobje a wójnje w Ukrainje. Na kšomje zarědowanja jo AfD bliske towaristwo z někak 150 luźimi na droze pśeśiwo politice Zwězkowego kněžaŕstwa demonstrěrowało.
Wěcej informacijow namakajośo how:
rozgrono z kanclarjom w Chóśebuzu
rbb24
Bergaŕski dialog jo ako stream w interneśe wiźeś:
mediateka zwězkowego kanclarja/bergaŕski dialog w Chóśebuzu
+++
Für Übersetzungen: die sotra.app