BUBAKS machen Lärm im Studio (Quelle:Diana Schuster)
Bild: Diana Schuster

Der aktuelle BUBAK - aktualne wudaśe Bubaka

až do pśiducego magacina
Nachhören bis zur nächsten Ausgabe

Audios und Infos

SERBPOP 2.0
rbb/Sylvia Gransow

BUBAK 16.09.2021

moderacija/Moderation:
Thomas Döding, Stefan Döding
wopśimjejśe/Inhalt:


Ako pśecej jo Bubak-Team zasej wjelgin zajmne temy za was pśigótował. Na pśikład buźo Ana Cachariasojc wam něco wó źiwadłowem kusu "Serbski Tranzit" wulicowaś. Ale teke serbski muzikowy event wót rbb SERBPOP 2.0 a łapanje kokota buźotej temje wusćełanja. A ako pśecej dajo aktualnu muziku.

Inden Beiträgen geht es um das sorbische Theaterstück "Serbski Tranzit" der Gruppe SINT, unser sorbisches rbb Musikevent SERBPOP 2.0 im Cottbuser Gladhouse am 18.09. und das wendische Erntefest mit Hahnrupfen in Sielow.

how móžośo kompletne wusćełanje wólodowaś/

Hier könnt Ihr die komplette Sendung herunterladen:

Download (mp3, 47 MB)
Folk-Rock-Band "Folksamen" beim rbb Konzert (Quelle: rbb)

muzika we wusćełanju/ Musik in der Sendung

"Chill" - EKIPA
"Za serbskeju gólu" - Folksamen
"Love Again" - Dua Lipa
"Sweet but psycho" - Ava Max
"Doprědka" - Juliane Baruck
"Throwback" - Michael Patrick Kelly

pśinoski/ Beiträge

rbb

SERBPOP 2.0: koncert, performance, stream

W pśedpolu našogo wjelikego live-koncerta smy póbitowali lětosa dwa workshopa. Wuslědki teju workshopowu se pón teke na koncerśe 18. septembra wjacor zeger 20:00 w chóśebuskem klubje GLADHOUSE prezentěruju. Organizator Gregor Kliem, muzikowy a kulturny redaktor Serbskego programa, ma wšykne informacije.

***
Im Vorfeld unseres rbb Konzertes SERBPOP 2.0 am 18.09.2021 20:00 im Cottbuser GLADHOUSE veranstalteten wir zwei Workshops. Die Ergebnisse werden bei unserem sorbischen rbb Musikevent SERBPOP präsentiert. Mehr zum Konzertevent erfahrt Ihr hier von Organisator Gregor Kliem, unserem sorbischen Musik- und Kulturredakteur.

Download (mp3, 4 MB)
Anna Zacharias, Moderatorin beim wendischen Jugendmagazin BUBAK (Quelle: Diana Schuster)
Diana Schuster

Theaterstück "Serbski Tranzit" - Serbske źiwadłowe graśe

Kak móžoš se źiwadłowe graśe pśedstajiś? Dajo wjeliku rumnosć z jawišćom, na kótaremž źiwadłowniki graju pón jaden kus. Ale młogi raz jo teke pitśku hynac. Źiwadłowa kupka SINT jo něnto to źiwadłowe graśe "Serbski Tranzit" prezentěrowała, a to se wjelgin rozeznawajo w někotarych dypkach. Ana Cahariasojc móžo to wam lěpjej wujasniś. Wóna jo pśi pśedstajenju pódla była.

Die Theatergruppe SINT hat kürzlich ihr Stück "Serbski Tranzit" präsentiert. Anna Zacharias war bei einer Aufführung der ganz anderen Art dabei.

Download (mp3, 5 MB)

Unsere Kontaktdaten

Tastatur mit @-Zeichen (Quelle: rbb / Sabine Priess)

Direktmail an uns

Postanschrift:
rbb/Studio Cottbus/Sorbische Redaktion
Berliner Straße 155, 03046 Cottbus


Telefon: (0355) 14 39 171
Telefax: (0355) 14 39 179
Email: sorben@rbb-online.de