15 Jahre wendisches Jugendmagazin BUBAK (Quelle: rbb/Katarzyna Fidek)
Bild: Katarzyna Fidek

aktualne wudaśe Bubaka - Der aktuelle BUBAK

Nachhören bis zur nächsten Ausgabe/
až do pśiducego magacina

Audios und Infos

Pferdekopfnebel (Quelle: Michael Döding)
Michael Döding

BUBAK 15.10.2020

Moderation:
Diana Schuster/Šejcowa
Thomas DödingInhalt/wopśimjejśe:

Der Bubak greift wieder nach den Sternen! Hauptthema der Sendung ist auch diesmal die Astronomie. Thomas und Stefan Döding haben dazu ganz viel zu erzählen. Und passend zum Thema hört Ihr bei uns "Sternenmusik".

Pla Bubaka powědaju teke tenraz zasej wó gwězdach. Slědny raz stej Thomas a Stefan Döding zachopiłej, nam swój hobij bliźej pśedstajiś. Wó astronomiju, gwězdy, gwězdna stej powědałej... A Thomas jo se pla nas we studiju zasej tak derje cuł, až jo ned moderaciju za toś ten Bubak pśewzeł. Mója kolegina Diana Šejcowa jogo tšochu pódpěrujo a jogo bratśa Stefana teke słyšymy.

Hier könnt Ihr die komplette Sendung herunterladen/
how móžośo kompletne wusćełanje wólodowaś:

Download (mp3, 40 MB)
Orionnebel (Quelle: Michael Döding)
Michael Döding

Musik in der Sendung/muzika we wusćełanju

Royal republic: Everybody wants to be an astronaut
Michael Ziesch/Michał Cyž: Hwězdy nad Strugu/Sterne über der Struga
Twenty one pilots: Heathens
Bastille: Flaws
Brian Fallon: 21 days

Aktuelle Informationen/aktualne informacije

nowe póbitowanje za lichy cas w Chóśebuzu

W Chóśebuzu dajo wótněnta lezćańsku halu, źož móžośo na kumštne skały lěsć, to groni bouldern. Za wšych, ak su we engelšćinje spali: Boulder jo pśi tom engelske słowo za kamjenisko, ale bouldern jo zasej typiske nimske słowostwórjenje. Wšojadno kak se pomjenjijo: Toś ten sport dostanjo źeń a wěcej lubowarjow a zachadny kóńc tyźenja jo w měsće wótcyniła hala z měnim Klunker. Ta jo na droze Parzellenstraße 10, tam źož jo do togo była Space, ta hala za bowling nutśi. Kuždy źeń wót zeger dweju do wjacora zeger źaseśich (14 - 22 g.) móžośo Waše mócy z tymi kumštnymi skałami měriś, teke kurse za yoga tam póbituju.

nowy kus w Piccolo źiwadle

Młoźinski klub Piccolo źiwadła grajo kus: Zaśamnjenje/Die Verdunkelung. We tej inscenaciji su se młodostne rozestajili z kóńcnosću našogo swěta, ze změnu klimy a njewěstym pśichodom. A luštnje abo tužnje we tom paźe: krotko pśed kóńcnymi probami jo wirusowa pandemija projekt zastajiła… Něnto pak kus pokazuju: pětk, 16. oktobra, wjacor zeger sedymich (19 g.) we Piccolo-źiwadle. Dalšne pśedstajenje jo ned sobotu wjacor, 17.10., we samskem casu 19 g. Glědajśo pšosym: We źiwadle musyśo masku nosyś, na městnje pak smějośo nagubk pón zasej wótewześ!

Bubak wót filmowego festiwala

Pśiducy Bubak wusćełamy wót 30. filmowego festiwala pódzajtšnoeuropskego filma. Chóśebuski filmowy festiwal buźo wót 3. do 8. nowembra how w měsće. Chtož wót Was jo pšawje zanarjony do filma, co se snaź na workshopje wobźěliś, ak organizatory festiwala póbituju. Póglěd do pisanja scenariskich knigłow tam dostanjośo. Dwa awtora a grajarja Wam pokazujotej prědny kšac pśi produkcije filma. Liza Reichardt a Arndt Schwering Sohnrey nawjedujotej workshop. Ten se wótmějo 4. a 5. nowembra a wobźělenje jo dermo. Ale pśizjawiś dejali se zawcasa. A to pód slědujuceju mailoweju adresu: kinderfilm@filmfestival-cottbus. Jano 20 luźi směju se wobźěliś.

Unsere Kontaktdaten

Tastatur mit @-Zeichen (Quelle: rbb / Sabine Priess)

Direktmail an uns

Postanschrift:
rbb/Studio Cottbus/Sorbische Redaktion
Berliner Straße 155, 03046 Cottbus


Telefon: (0355) 14 39 171
Telefax: (0355) 14 39 179
Email: sorben@rbb-online.de