Quelle: rbb
Sorbische Live-Musik

Musik der Woche - muzika tyźenja

W tej rubrice pśedstajijomy Wam za jaden tyźeń wósebnu cejdejku, wósebnych wuměłcow/kow abo muzikowe temy. W našom wšednem wusćełanju spiwy k tomu grajomy.
In dieser Rubrik stellen wir für eine Woche besondere CD, besondere Künstlerinnen und Künstler oder spezielle Musikthemen vor. In unserem täglichen Programm präsentieren wir dann Musiktitel dazu.

muzika tyźenja/Musik der Woche: 14.06. - 20.06.2021

renesancna muzika w serbskej rěcy z ansamblom Resonantia

Pśed krotkim jo Serbska redakcija rbb nagrała 5 nowych titelow, zwětšego su to duchowne spiwy. A rowno do togo tyźenja se wósebnje góźe, wšak buźo sobotu a njeźelu w Mósće ten 75. serbski ewangelski cerkwiny źeń. W rubrice "muzika tyźenja" Wam Martina Golašojc te nowe spiwy a teke interpretowu bližej pśedstaji.
Renesancna muzika w serbskej rěcy - to jo něco wósebnego. Muzikarja matej ten tyźeń w serbskem programje premjeru. Prědnemu razoju smy producěrowali z ansamblom Resonantia z Lipska, kótaryž we wariabelnych zestajenjach wustupujo a ma we swójom repertoarje komornu muziku z baroka a renesance.

Resonantia, Leipzig

Musik der Renaissance in sorbischer Sprache

Am Wochenende findet in Heinersbrück der 75. Wendische evangelische Kirchentag statt. Aus diesem Anlass stellt unsere Redakteurin Martina Gollasch in dieser Woche besondere kirchliche Musik vor. Vor kurzem produzierte die Sorbische Redaktion des rbb 5 neue überwiegend geistliche Musiktitel, die wir Ihnen in dieser Woche präsentieren.
Musik der Renaissance in sorbischer Sprache ist etwas Besonderes. Erstmalig haben wir Musik mit dem Duo Resonantia aus Leipzig aufgenommen. Die zwei Musiker haben bei uns in dieser Woche so zu sagen Premiere. Sie treten in variabler Besetzung auf und haben in ihrem Repertoire Kammermusik aus dem Barock und der Renaissance.

Musik zum Nachhören und Informationen/muzika a informacije

pětk/ Freitag, 18.06.2021 - Rońśo se łdzy

Tekst se zachopijo tak: "Rońśo se łdzy ako ten jutšny zlěwk a z milnym plišćom glědam za njeju…". Pótakem jadna se wó lubosćinski spiw, kótaryž jo Till Wojto, docent na lipšćanskej uniwersiśe do dolnoserbsčíny pśestajił, pśebasnił. Jo to tekst znatego engelskego grajarja lawty a komponista z elisabetańskego casa John Dowland. Spiw jo se Tilloju Wojtoju wósebnje spódobał dla melancholiskego charaktera, ako jo typiski za wjele kuskow Dowlanda. Ten jo tegdy muzicěrował na wjerchojskich a samo kralojskich dwórach. Titel "Go crystal tears" jo se prědnemu razoju w lěśe 1597 wózjawił. Serbsku werziju renesansnego spiwa interpretěrujo duo Resonantia.

Download (mp3, 4 MB)
rbb

stwórtk/ Donnerstag, 17.06.2021 - Krist jo górej stanuł

Teke ten źinsajšny spiw interpretěrujo kupka Resonantia z Lipska, ako se wěnujo komornej cerkwinej muzice baroka a renesance. Wobsajźenje pśi wustupach se stawnje pśeměnjajo, na rozgłosowej produkciji stej se wobźěliłej wjednik Frank Petersen, ako grajo na lawśe, konkretnje na teorbje, a spiwa Doreen Busch. Źinsa zaznějo jatšowny spiw "Krist jo górjej stanuł". Melodija jo nejskerjej nastała we casu mjazy 12. do 15. stolěśim. Albin Mollerus, serbski faraŕ z Tšupca, jo ako prědny nimski tekst do dolnoserbskeje rěcy pśestajił, a ten jo se wozjawił we spiwaŕskich z lěta 1574. Bejnje stary kjarliž...

Download (mp3, 2 MB)
rbb

srjodu/ Mittwoch, 09.06.2021 - Něnt rozbuź se

Dokradnje by dejali groniś z jědrom togo ansambla, to stej Doreen Busch a Frank Petersen. Wóna spiwa, wón grajo na teorbje, to jo instrument podobnje luty. Wobej stej profesionelnej wuměłca a stej mjazy drugim wót togo žywej. Wónej koncertěrujotej w srjejźnej Nimskej, wósebnje ku góźbje muzikowych festiwalow baroka a renesanse - na pśikład łoni w domje w Zeitzu. Za produkcije za Bramborske serbske radijo jo Till Vogt, docent na instituśe za sorabistiku w Lipsku, zwětšego kjarliže wupytał, kótarež jo Jan Krygaŕ komponował. Ten ma, tak se pišo, nejskerjej serbske kórjenje. Źinsa zaznějo kjarliž "Mój słaby duch, něnt rozbuź se". Pócetna nimska werzija gódownego spiwa jo ze 17. stolěśa. Prědnu dolnoserbsku namakamy we wjerbańskich rukopisnych spiwaŕskich wót zachopjenka 18. stolěśa.

Download (mp3, 2 MB)
rbb

wałtora/ Dienstag, 15.06.2021 - Z grunta mójeje duše

Ansambel Resonantia jo se załožył w lěśe 2006 a prezentěrujo komornu muziku z renesance a baroka. Pód nawjedowanim Franka Petersena jo se wuwijał w krotkem casu na bejnje pšašany ansambel z originalnym zukom. Znaty wordował jo pśez rěd wusćełanjow w MDR. Resonantia jo wudała cejdejki z muziku engelskego lawtenista a komponista John Dowland a z twóŕbami italskego komponista Johann Hieronymus Kapsperger. Teke na źiśecych słuchoknigłach "Der kleine Löwe" jo měła Resonantia swój późěl. Pód rubriku zajtšne spiwy namakamy w serbskich spiwaŕskich kjarliž "Z grunta mójeje duše ja se śi źěkuju". Jan Bogumił Hauptmann jo nimski tekst "Aus meines Herzens Grunde" pśestajił. Melodija jo ze 16. stolěśa.

Download (mp3, 3 MB)
rbb

pónjeźele/ Montag, 14.06.2021 - Nejlubšy Jezus

Źinsa słyšymy spiw za śichy cas „Nejlubšy Jězu, co ga sy Ty grěšył“ - w nimskem originalu "Herzliebster Jezus, was hast Du verbrochen". Kjarliž jo komponował sławny Jan Krygaŕ we srjejźi 17. stolěśa. Wón jo póchadał z Łužyce a jo był jaden z nejmarkantnjejšych stwóriśelow ewangelskeje cerkwinskeje muziki. Serbski tekst póchada z Wjelcańskich spiwarskich. Słyšyśo duo Resonantia, spiwa Doreen Busch, teorbu (instrument z familije lawty) grajo wjednik ansambla Frank Petersen.

Download (mp3, 3 MB)
rbb/WDR/Levine Film GmbH/O2 Filmes

slědkglědanje/ Rückschau

In-Ear Kopfhörer steckt in einem Frauenohr (Bild: rbb/Lucia Hennerici)
rbb

- muziku słuchaś/ Musik nachhören

How móžośo słuchaś a wólodowaś "muziku tyźenja" slědnych mjasecow
"Musik der Woche" der letzten Monate anhören oder downloaden

Kontakt

Eingang des rbb-Studios Cottbus (Quelle: rbb)

Ihr E-Mail an uns

Unsere Kontaktdaten:

rbb/Studio Cottbus
Sorbisches Programm
Berliner Straße 155
03046 Cottbus
Telefon: (0355) 14 39 171
Telefax: (0355) 14 39 179
Mail: sorben@rbb-online.de