Quelle: rbb
Sorbische Live-Musik

Musik/Thema der Woche - muzika/tema tyźenja

W tej rubrice pśedstajijomy Wam za jaden tyźeń wósebnu cejdejku, wósebnych wuměłcow/kow, literaturu abo muzikowe temy. W našom wšednem wusćełanju spiwy k tomu grajomy.
In dieser Rubrik stellen wir besondere CDs, Künstlerinnen und Künstler, Literatur oder spezielle Musikthemen vor. In unserem täglichen Programm präsentieren wir dann Musiktitel dazu.

27.11. - 03.12.2023
Spiwy pśeśiwo nazymskim a zymskim depresijam

Nazyma njejo jano cas pisanych łopjenow na bomach. Z njeju pśiźo bóžko teke cas krotkich dnjow, źož nam jěsno swětło słyńca felujo a špatna lawna nastanjo. Nazymski/zymski blues móžomy tomu groniś. A kak tomu napśeśiwijomy? Mamy ten tyźeń někótare pórucenja pśisłuchaŕkow a pśisłucharjow a grajomy k tomu muziku.

Lieder gegen den Herbst/Winter-Blues

Die Winterdepression ist eine depressive Störung, die in den Herbst- und Wintermonaten auftritt. Sie ist eine von der Jahreszeit abhängige emotionale Störung, zu der auch weitere, für Depressionen grundsätzlich charakteristische Symptome wie geänderte Stimmung, Reduzierung des Energieniveaus, Ängstlichkeit sowie Verlängerung der Schlafdauer, verstärkter Appetit auf Süßigkeiten (Kohlenhydratheißhunger) und Gewichtszunahme als für Depressionen atypische Symptome gezählt werden.
Wir haben in dieser Woche einige Tipps gegen den Winterblues und spielen dazu positiv stimmende Lieder.

 

Muziki a informacije / Musik und Informationen

rbb

Juliane Baruck - Słyńco schada

Nazymske dny, te su cesto šere a zymne a casy njemarkujomy, kak se kšac pó kšacu naša lawna skazujo. Nazymski blues abo nazymska depresija jo ten fenomen a to dajo cesćej ak se snaź myslimy.
Nazymski blues - Bernd Pittkunings
Co cyniś pśeśiwo nazymskim/zymskim depresijam? Cytaś jo jadna móžnosć, na druge mysli pśiś. Zawina takeje nazymskeje, pótakem sezonalneje depresije móžo byś felujuce słyńcne swětło. Našo śěło producěrujo mjenjej witamina D a my cujomy se chamne, comy wěcej spaś a mamy špatnu lawnu. Togodla jo na krotkich dnjach wósebnje wažnje, weto kuždy źeń wence byś! 10 do 25 minutow dosega, krotke pśechójźowanje pomaga, UV-swětło naběraś. Pśi tom móžośo na pśikład na dobru muziku słuchaś. Ta móžo teke kradu motiwěrowaś. Tak ako slědujucy spiw. Juliane Baruck spiwa "Słyńco schada".

Download (mp3, 4 MB)
Colourbox/Joerg Beuge

Marko Gera - Kisałe górki

Nazymski blues - kak tomu napśeśiwijomy? Z dobreju jězu na pśikład. Našo śěło co kóńc nazymy a zachopjeńk zymy tak a tak wěcej "futra" a za zymske dny energiju składowaś. Pón glědamy źe na to, až teke dobre wěcy jěmy: fryšny sad a zelenina z wjele witaminami stej něnto wósebnje wažnej. Palce pśec hyšći wót adwentskich plackow a drugich słodkosćach! Aby Was motiwěrowali za strowu jězu, comy Wam wótpowědny spiw graś. To pak lažko njejo, jěza z mało kalorijami se ewentuelnje špatnje rymujo. Ale jadna kradu typiska błośańska jěza, ta se how z luštom wobspiwa: te sławne kisałe górki. Na nimski ga gronimy "sauer macht lustig" - snaź pomagaju błośańske kisałe górki tek pśeśiwo nazymskim depresijam.

Download (mp3, 4 MB)
Nowa Doba

Nowa Doba - Zbóžnosće raj

Móc muziki móžo teke pomagaś, gaž se naša lawna zešpatnijo. To we tom śamnem nowemberskem casu cesto dožywijomy. Někotare worduju samo chóre. Depresija, to njejo žort, měni teke naš pśisłuchaŕ Hartmut Leipner:
nazymski blues - Hartmut Leipner
Muzika ako wuganja bólosći - wó tom spiwaju we pśiducem spiwje młode muzikarje z Górneje Łužycy. Titel "Zbóžnosće raj" jo wót albuma "Stara šula" kupki Nowa Doba.

 

slědkglědanje/ Rückschau

In-Ear Kopfhörer steckt in einem Frauenohr (Bild: rbb/Lucia Hennerici)
rbb

- muziku słuchaś/ Musik nachhören

How móžośo słuchaś a wólodowaś "muziku tyźenja" slědnych mjasecow
"Musik der Woche" der letzten Monate anhören oder downloaden

Kontakt

Eingang des rbb-Studios Cottbus (Quelle: rbb)

Ihr Mail an uns - Waša mejlka na nas

kontakt:
rbb/Studio Cottbus
Sorbisches Programm
Berliner Straße 155
03046 Cottbus
Telefon: (0355) 14 39 171
Whatsapp: 0151 11808865
Telefax: (0355) 14 39 179
Mail: sorben@rbb-online.de