Quelle: rbb
Sorbische Live-Musik

Musik/Thema der Woche - muzika/tema tyźenja

W tej rubrice pśedstajijomy Wam za jaden tyźeń wósebnu cejdejku, wósebnych wuměłcow/kow, literaturu abo muzikowe temy. W našom wšednem wusćełanju spiwy k tomu grajomy.
In dieser Rubrik stellen wir besondere CDs, Künstlerinnen und Künstler, Literatur oder spezielle Musikthemen vor. In unserem täglichen Programm präsentieren wir dann Musiktitel dazu.

23.01. - 29.01.2023
Spiwy k ptaškowej swajźbje

Ten tyźeń, 25. januara, buźo zasej ptaškowa swajźba. Njejo to jano swěźeń za źiśi. Chto njeby rad kśěł lichy byś a zmawaś pśez njebjo. Słuchajśo našu ptaškowu playlist a ze zacynjonyma wócyma cujośo se ned tšochu lažčej.

ptaškowa swajźba

Lieder zur Vogelhochzeit

Am 25. Januar feiern nicht nur die Kinder Vogelhochzeit. Wer würde nicht gern frei sein und durch die Lüfte schweben? Hört unsere Musik der Woche. Mit geschlossenen Augen fühlt man sich gleich viel leichter.

Muziki a informacije / Musik und Informationen

Mila Zacharias

Bernd Schiemenz - Kake su to gerce

Bernd Schiemenz jo zaspiwał pśed 40 lětami małki spiw wó rědnosći ptaškowych głosow, gaž wóni se wrośiju slědk z pódpołdnja. Pśejěsno w januarje se mysliśo? Pśez klimowu změnu pśidu źinsa nanejmjenjej tśi tyźenje jěsnjej slědk ako hyšći w 70tych lětach. Druge wóstanu dlej w kraju, abo žednje wěcej njeśěgnu.

Bernd Schiemenz sang als Kind vor 40 Jahren über die Schönheit der Vogelstimmen, wenn sie nach dem Winter zurück kommen. Zu früh im Januar? Gewiss nicht. Durchden Klimawandel kommen viele Arten mindestens drei Wochen eher zurück, andere fliegen später los oder bleiben gleich im Lande.

Download (mp3, 1 MB)
colourbox.com

Dolnoserbski źiśecy ansambel - Ptaškowa pšosba

Ptaški swěśe swajźbu. Wjasele za naše źiśi, pśeto ga witśe zajtša něco rědnego na woknowej delce namakaju. Mjaztym až my w śopłem sejźimy, źo za pšawego ptaška pak kšute žywjenje dalej. Na to jo se snaź teke Marja Kretschmerowa mysliła, ako jo stwóriła na melodiju Bjarnata Krawca spiw: "Pip Pip Pip pśez woknyško".
Nimski ansambel Quadro Nuevo, kenž jo znaty za swóje njewšedne wobźěłowanja ludowych, teke źiśecych spiwow, jo serbski spiw zeznał, ako jo raz w Budyšynje wustupił.

Das wohl traurigste Vogellied schrieb im letzten Jahrhundert Maria Kretschmer zu einer Melodie des sorbischen Komponisten Bjarnat Krawc. Es handelt vom Vögelchen, das vor dem Fenster um eine milde Gabe bittet.
Die Gruppe Quadro Nuevo liefert das passende Arrangement: Pip Pip Pip pśez woknyško.

Download (mp3, 859 KB)
rbb

Istvan Kobjela - Ptašack kśěł byś

Nosyśo se teke z casy z takeju mysl: Jadnorje něnt wšykno lažece wóstaś, wšykne problemy a twarnišća zabyś. Jadnorje ptašack byś, zaleśeś a žywjenje póžywaś. Ptašk ako symbol lichoty w dušy, to njejo nic wósebnje serbskego. Tak teke nic te žywjeńske śěže, wót kótarychž Istvan Kobjela spiwa. Ptašack kśěł byś – how w našej muzice tyźenja.

Wer möchte nicht einmal ein Vogel sein, einfach alles liegen lassen und sich in die Lüfte schwingen...

Download (mp3, 3 MB)
COLOURBOX

Ptašk mały, ptašack

Jomu se groni teke wukowa nara. Pšawe serbske mě drje njama. "Bruny sprjosk"/Braunkehlchen jo ptašk lěta 2023. Něnto w januarje jen hyšći njewiźimy, jo śěgaty ptašk, kenž jo, gaž jo se w Aprylu wrośił, wěcej ako 5 towzynt kilometrow zleśeł. Cośo-li jen wiźeś, musyśo se wuglědaś za pśirodnymi łukami, źož we wusokej tšawje cesto swójo gnězdo ma. Ale snaź teke raz mimo pśiźo, gaž stajśo jomu ptaškowy domcyk pśed woknom. K někotarym zernkam zawěsće ně njegroni.

Der Wiesenclown oder Braunkehlchen ist Vogel des Jahres 2023. Im April, nach seiner Rückkehr, wird er über fünftausend Kilometer zurück gelegt haben. Man findet ihn auf naturnahen Wiesen, wo er im hohem Gras brütet und Insekten findet. Aber zu ein paar Vogelkörnern vor dem Fenster sagt er sicher nicht nein.

rbb/Rico Herkner

Kacki, to su ptacki

Wóni njejsu pópšawem take ptaški, ako ned z ptaškoweju swajźbu zwěžomy. Wóni njeleśe do pódpołdnja, njamaju žeden pyšny chochoł abo widobnu barwu. Ale jich głos jo nam kradu znaty. Wóni cuju se w zymskem kraju tola doma, wósebnje pśi běžecych tšugach, źož za wackami łakaju. A tak raźi a dłujko zewšym njeleśe. Co wóni hyšći wšykne su, słyšyśo w našej muzice tyźenja.

Keine Vögel, die man mit der Vogelhochzeit verbindet. Sie fliegen nicht in den Süden, haben keinen bunten Schweif. Aber ihre Stimme erkennt man sofort. "Enten, das sind Vögel, gut dass wir keine sind..." heißt es in diesem Volkslied.

Roger Schmidt

Christian Hinze - Jaskoliccyne gnězdko

Teke, gaž kužde lěto zasej se nad radosću našych źiśi wjaselimy, gaž swěśe ptaškowu swajźbu. Wjele dobrego kwakaś a tśakaś naše ptaki njamaju. Jaskolicka na pśikład. Někotare wót nich juž něnto wěcej do Afriki njeleśe, wóni wóstanu w Špańskej. Dalej w pódpołdnju jo jim pše sucho Tudy jo problem, až njenamakaju wěcej dosć móžnosćow we jsach swójo gnězdo twariś. Wótpóranje jaskoliccynego gnězda stoj pak samo pód štrofu. Z tym dostanjo ten pśiducy titel wažny wóznam: Jaskolicka, šwigalicka, źo maš twójo gnězdo?

Während die Kinder feiern, haben die Vögel nichts zu lachen. Die Schwalbe, eigentlich ein Zugvogel, fliegt teils nicht mehr nach Afrika, wo es ihr zu trocken ist. Hier ist wird sie immer mehr mit ihrem charakteristischen Nest an Hausfassaden ein ungesehener Gast. Dabei steht sie unter Schutz. So bekommt der Titel "Schwalbe, wo hast du dein Nest?" eine ernste Bedeutung.

Download (mp3, 2 MB)

slědkglědanje/ Rückschau

In-Ear Kopfhörer steckt in einem Frauenohr (Bild: rbb/Lucia Hennerici)
rbb

- muziku słuchaś/ Musik nachhören

How móžośo słuchaś a wólodowaś "muziku tyźenja" slědnych mjasecow
"Musik der Woche" der letzten Monate anhören oder downloaden

Kontakt

Eingang des rbb-Studios Cottbus (Quelle: rbb)

Ihr E-Mail an uns

Unsere Kontaktdaten:

rbb/Studio Cottbus
Sorbisches Programm
Berliner Straße 155
03046 Cottbus
Telefon: (0355) 14 39 171
Telefax: (0355) 14 39 179
Mail: sorben@rbb-online.de