Schriftsteller Jurij Brězan, 1998 in seinem Haus in Bautzen; Foto: © imago/Ulrich Hässler
Jurij Brězan | Bild: imago/Ulrich Hässler

Žywjenje se njepowdajo - Serbski spisowaśel Jurij Brězan

Literarne lěto 2021 jo dejało zapšawym stojaś ceło w znamjenju 105. narodnego a zrazom 15. smjertnego dnja spisowaśela Jurija Brězana. Njocomy skomuźiś togo wjelikego wuměłca cesćiś.

W romanje Jurija Brězana "Wobraz nana/ Bild des Vaters" cytamy na jadnom městnje: "...Wer nicht angemessen gelebt hat, der kann auch nicht angemessen sterben/ Chtož njejo dostojnje žywy był, njamóžo dostojnje wumreś...". Wó žywjenju a statkowanju serbskego spisowaśela jo se wjele groniło a pisało. Naš awtor Sebastian Elikowski-Winkler jo z casowych dokumentow, interviewow a muziki zestajił wokoło wósoby Jurija Brězana feature. Słyšymy Jurija Brězana samogo, literarnu wědomnostnicu dr. Christianu Piniekowu ako teke kompozicije na teksty spisowaśela, na pśikład melodram "8 segmentow za powědaŕja a orchester" wót serbskego komponista Ulricha Pogody na teksty z Brězanowego romana "Wobraz nana".

Der sorbische Schriftsteller Jurij Brězan

Das sorbische literarische Jahr 2021 sollte im Zeichen des 105. Geburtstages und des 15. Todestages der bedeutendsten sorbischen Schriftstellers stehen.
Unser Autor Sebastian Elikowski-Winkler hat eine Sendung aus Zeitdokumenten, Interviews und Musiken zur Person Jurij Brězan zusammengestellt. Hören Sie den Schriftsteller selbst, die sorbische Literaturwissenschaftlerin Dr. Christiane Piniek und Kompositionen auf Texte von Jurij Brězan.

Komposition auf Brězan-Texte

Auf Auszüge aus Brězans Roman "Bild des Vaters" schuf der sorbische Komponist Ulrich Pogoda das Melodram "8 Segmente für Sprecher und Orchester". Sprecher ist Jurij Koch, es spielt das Orchester des Sorbischen National-Ensembles.